Priveďte svoj hotel k životu online

Zvýšte počet dopytov a rezervácií

Podľa štúdie vykonanej Googlom, 74% dovolenkárov a 77% obchodných cestujícich
považujú internet za najvýznamnejší zdroj pri plánovaní cesty.

Virtuálna prehliadka je jediný spôsob ako umožniť potencionálnym hosťom a usporiadateľom zažiť a pochopiť dispozíciu Vaších luxusných izieb, konferenčných miestností, sál, a vybavenia, ako by tam boli.

Očarte návštevníkov ešte pred rezerváciou

Návštevníci a plánovačí udalostí si vytvárajú obrovský prehľad o možnostiach online ešte predtým než spravia rozhodnutie.

Virtuálna prehliadka poskytne najrealistickejší a najpútavejší zážitok Vášho hotela presne tam, kde ho potrebujú.

ČO JE SÚČASŤOU VIRTUÁLNEJ PREHLIADKY

Virtuálna prehliadka

Voľne sa pohybujte z miestnosti do miestnosti, ktoré si môžete pozrieť zo všetkých uhlov.

Pôdorys / 3D model

Zobrazenie celého priestoru ako 3D modelu spolu s pôdorysom.

Informačné body

Pridajte fotografie, zvuk alebo video na miesta v prehliadke.

Core VR

Prezerajte pomocou Google Cardboard, Samsung Gear VR, Daydream a inými!

Zdieľajte online

Zdieľanie na sociálnych sietiach.

Schématický pôdorys

Profesionálny vytlačiteľný pôdorys s mierami. (za príplatok)

Zákazníkom používajúcim virtuálnu prehliadku
sa zvýšil počet telefonátov o 95% a dostávajú o 65% viac emailov.

Spojte sa s nami

info@iuvem.sk
+421 949 311 686
Názov a adresa spoločnosti:
iuvem s.r.o.
Sibírska 30
080 01 Prešov

Prevádzka:
Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
1. poschodie, č.d. 2.22